Narukvice za žene

Su kroz vekove bile ono što je isticalo ženstvenost i lepotu ženske ruke, koja je uvek bila važna, i u donošenju važnih državnih odluka, pa do odluka koje se tiču porodice i njenog porsperiteta.