Poklon za kumstvo

Se pamti, i važno je da traje celi život, kao i kumstvo.